Search This Blog

July 25, 2008

Wanderers

Od samog našeg rođenja na ovom svijetu svi smo pod konstantnim uticajem raznih autoriteta i individua koje bi uvijek i u svakom trenutku da nas kontrolišu i koje bi da nam stalno određuju raznim društvenim normama i pravilima ponašanja kako da živimo, kako da se ponašamo, čemu da stremimo i čemu da se nadamo, šta da volimo a šta da mrzimo itd.

Dok rastemo i sazrijevamo polako ali sigurno zaboravljamo i gubimo naš pravi identitet i postajemo neko sasvim drugi. Postajemo bića potčinjene volje i isprogramiranih umova, postajemo ljudske individue koje su prosto zavedene u brojne baze podataka i u nekoj konačnici ne predstavljaju ništa drugo nego običan broj koji ima svoju svrhu i namjenu a to je da služi bespoštedno i brutalno ciljevima i planovima onih koji su našu volju potčinili svojoj.

A mi smo to izgleda sami dozvolili, jer smo u jednom trenutku vremena/prostora „potpisali“ pakt sa đavolom i njegovim materijalno-čulnim ponudama, i pri tom poštujući univerzalni princip slobodne volje „obje strane“ su se „usaglasile“ na način da je jedna iskoristila sve svoje potencijale i uspjela onu drugu dovesti u poziciju (zabludu) da svojom slobodnom voljom pristane na ropski položaj. Iskorištena strana ipak nema nikakvog prava na žalbu jer joj moć prosudbe i istinsku snagu duha nikad niko ne može uzeti ali zato izgleda ona sama sebi donekle može oduzeti volju i mudrost zbog čega se i prepustila u ruke predatora.

I tako, kako vrijeme odmiče u našim životima se uvijek iznova pojavljuju razne individue i grupe koje nam zarobljavaju svijest i manipulišu nama u manjem ili većem obimu.
Ovih stvari nije pošteđen čak ni duhovno – ezoterički aspekt socijalnog življenja, čak naprotiv, isti se odlikuje nevjerovatno snažnom i sadržajnom manipulacijom ljudskom sviješću, što naravno i nije veliko čudo obzirom da svaka normalna ljudska duša, kada shvati da nešto debelo ne funkcioniše sa ovim svijetom nastoji da se kroz nekakvu duhovnu i ezoteričku realizaciju i edukaciju spasi i dostigne nivoe svog bića koje i zaslužuje. Ali tu bivaju dočekani u strašno sofisticiranu zamku u obliku raznih religija, učenja, pravaca, pokreta i gurua koji od čovjeka žele samo jedno a to je da se on nikad ne vrati svom primarnom i istinskom biću i potencijalima.

Ali po svemu sudeći ljudska bića nisu sama i nisu prepuštena sama sebi u cijeloj toj tiraniji. Prije nekog vremena sam se susreo sa jednom knjigom koju je napisao Tom (Montalk) Cox i koja se zove: „Fringe knowledge for Beginners“, koja se može preuzeti odavde: http://www.4shared.com/dir/4123559/491bafb1/sharing.html

Jedan citat iz te knjige me je posebno zainteresovao, a on glasi:

Dok su neke ljudske duše sve do skora pripadale životinjskom carstvu, druge su starije čak i od same kreacije ljudske vrste. Ove drevne, prastare duše su nekad egzistirale na jednom višem i manje fizičkom stanju ali su izabrale da se spuste u kruta ljudska tijela u namjeri da napreduju putem prikupljanja određenih iskustava. Cijena je bila da su zaboravili ko su zapravo oni sami, živeći u jednim primitivnim i nasilnim uslovima hiljadama života, i iskorištavani kao robovi i izvori duševne energije od strane raznih vrsta negativnih vanzemaljaca koji su i kreirali ta fizička tijela.
Međutim danas se nalazimo na jednoj tački gdje te drevne duše imaju šansu da konačno povrate svoj prijašnji identitet i moći, ali ovaj put sa svim pridodatim i stečenim znanjem i otpornošću koje su dobili zahvaljujući tome da su bili ljudska bića toliko dugo vremena.
Ono što su najviše dobili i stekli jeste mudrost i pronicljivost – sposobnost da misle i kažu koje su razlike između istine i obmane, nešto što nisu bili u stanju da čine prije nego što su postali ljudska bića, iz razloga što su bili izolirani i naivni poput nevine i razmažene djece.


I tad sam shvatio da mnogi izvori znanja, razna literatura, predanja i određeni kanalizirani materijali govore o jednoj paralelnoj egzistenciji bića sa viših razina postojanja (svijesti) koji zajedno sa ostalom ljudskom populacijom mirno, tiho i na neki način nenametljivo dijele sudbinu i dobro i zlo tokom hiljada godina istorije ljudske civilizacije. Ta bića, po svemu sudeći nemaju nikakvu želju niti namjeru da bilo koga kontrolišu, manipulišu ili na bilo koji drugi način eksploatišu. Nemaju za cilj da se nameću kao gurui sijedih kosa i dugih brada, da privlače brojne sljedbenike, da šire razna učenja pri tom uzimajući za sebe priznanja, slavu i publicitet dostojan filmskih zvijezda i velikih državnika. Oni ne osnivaju pokrete, ne propovjedaju učenja, ne nalaze se na slikama, ikonama, ne prozivaju se za avatare i duhovne vođe. Oni su jednostavno tu sa nama, u većini slučajeva ni sami nisu svjesni svog porijekla, svoje misije i svojih potencijala. Žive životima koji se gotovo ničim ne razlikuju od života svih drugih običnih smrtnika na ovoj planeti, ali ipak nisu u potpunosti kao ostali. Pa onda ko su oni?

WANDERERSI ILI PUTNICI

Na izraz wanderersi (putnici) sam prvi put naišao u RA-materijalima, i evo šta se tu kaže o njima:

Seansa 12:
Ispitivač: Pomenuli ste Putnike. Ko su Putnici? Odakle su oni došli?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite, ako želite, pesak na vašim obalama. Bezbrojni kao zrna peska su izvori inteligentne beskonačnosti. Kada socijalno-memorijski kompleks dostigne potpuno razumevanje ove želje, on može odlučiti da je njegova želja služenje drugima sa distorzijom u vidu pružanja ruke, figurativno, svim entitetima koji zatraže pomoć. Ovi entiteti, koje biste mogli nazvati Braća i Sestre tuge, se kreću u pravcu odakle dolazi taj poziv tuge. Ovi entiteti su iz svih delova beskonačne kreacije i povezani su zajedno željom da služe u ovoj distorziji.

Ispitivač: Koliko njih je inkarnirano sada na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. Broj je približan zbog velikog priliva onih koji se radjaju u ovo vreme, zbog potrebe da se obasja planetarna vibracija i da se na taj način pomogne žetva. Broj je približno šezdeset pet miliona.

Ispitivač: Da li je većina njih sa četvrtog denziteta? Ili sa kog denziteta oni dolaze?

Ra: Ja sam Ra. Nekolicina je sa četvrtog denziteta. Najveći broj Putnika, kako ih nazivate, je sa šestog denziteta. Želja da se služi mora biti distorzovana u pravcu velike količine čistoće uma i onoga što biste u okviru svojih sudova mogli nazvati ludo hrabrim ili odvažnim. Izazov/opasnost za Putnike se sastoji u tome da će oni zaboraviti svoju misiju, da će biti karmički upleteni i time biti gurnuti u vrtlog u koji su se inkarnisali da bi sprečili destrukciju.

Ispitivač: Šta neki od tih entiteta može učiniti da bi bili karmički upleteni? Možete li dati neki primer?

Ra: Ja sam Ra. Neki entitet, koji svesno deluje bez ljubavi u interakciji sa drugim bićima može biti karmički upleten.

Ispitivač: Da li mnogi od ovih Putnika trpe fizičke nelagodnosti u ovoj treće-denzitetskoj situaciji?

Ra: Ja sam Ra. Zbog ekstremnog nepodudaranja vibracionih distorzija trećeg denziteta i onih sa gušćih denziteta, Putnici po pravilu imaju neku vrstu hendikepa, teškoće ili oštar osećaj otuđenosti. Najčešće teškoće su osećaj otuđenosti, reakcija na planeternu vibraciju u vidu izvesnih problema ličnosti, kako biste ih vi nazvali, i slabost fizičkog kompleksa koji ukazuje na teškoće u prilagodjavanju na planetarnu vibraciju, kao što su alergije.

Seansa 15:
Ispitivač: Ne bih da postavljao isto pitanje dva puta, ali neke oblasti smatram veoma važnim i čini mi se da bi se postiglo veće razumevanje, ako se odgovor ponovi nekoliko pita drugačijim rečima. Zahvaljujem vam za vaše strpljenje. Juče ste takođe pomenuli da nije bilo žetve na kraju poslednjih 25.000 godina ali da je bilo entiteta koji su mogli biti požnjeveni i koji će izabrati svoj način ulaska u četvrti denzitet. Možete li mi reći šta ste mislili pod tim „oni će izabrati način ulaska u četvrti denzitet“?

Ra: Ja sam Ra. Ti pastiri, ili kako ih mnogi zovu Starija rasa će izabrati vreme/prostor svog odlaska. Malo je verovatno da će otići pre nego što i drugi-sebe ne budu mogla da budu požnjevena.

Ispitivač: Šta mislite pod time dok drugi-sebe ne budu mogla da budu požnjevena?

Ra: Ja sam Ra. Drugi-sebe za koja su ti entiteti zainteresovani su oni koji nisu dostigli žetvu tokom prethodnog perioda.

Ispitivač: Možete li mi reći nešto o istoriji Starije rase?

Ra: Ja sam Ra. Pitanje je nejasno. Molimo ponovite.

Ispitivač: Postavljam ovo pitanje jer sam čitao o Starijoj rasi u knjizi „Road in the sky“, George Hunt Williamson, i pitao sam se da li je ta Starija rasa ista ona o kojoj se govori?

Ra: Ja sam Ra. Pitanje objašnjava samo sebe jer mi smo prethodno govorili o načinu donošenja odluka koje uslovljavaju te entitete da ostanu ovde po okončanju drugog u okviru vašeg sadašnjeg velikog ciklusa. Postoji nekoliko distorzija u opisu entiteta, poznatog kao Michel; ta distorzija pre svega ima veze sa činjenicom, da ovi entiteti nisu socijalno-memorijski kompleks, već pre grupa više celina uma/tela/duha posvećenih služenju. Ovi entiteti rade zajedno, ali nisu potpuno ujedinjeni; oni ne percipiraju u potpunosti misli, osećanja i motive jedni kod drugih. Međutim, njihova želja da služe je ćetvrto-denzitetski tip želje, što ih ujedinjuje u ono što biste mogli nazvati brastvom.

Ispitivač: Zašto ih nazivate Starijom rasom?

Ra: Ja sam Ra. Zovemo ih tako da bismo vas upoznali sa njihovim identitetom, onako kako ga razume vaša distorzija uma.

Ispitivač: Da li je neki Putnik sa tom Starijom rasom?

Ra: Ja sam Ra. To su požnjeveni entiteti. Oni su Putnici samo utoliko, što su izabrali da se, u ljubavi četvrtog denziteta, odmah reinkarniraju umesto da nastave kroz četvrti denzitet. To ih čini Putnicima po tipu. Putnici koji nikada nisu napustili zemaljski plan zbog svoje slobodne volje a ne zbog svog vibracionog nivoa.
Ra: Ja sam Ra. Odgovorićemo preciznije na ovo pitanje. Orionska grupa koristi misaone-forme neprijatelja ili druge negativne prirode da bi vratila ili ojačala te misaone-forme.

Seansa 16:
Ispitivač: Da li Orionska grupa koristi ove principe da bi kreirala okolnosti koje bi joj odgovarale?

Ra: Ja sam Ra. Odgovorićemo preciznije na ovo pitanje. Orionska grupa koristi misaone-forme neprijatelja ili druge negativne prirode da bi vratila ili ojačala te misaone-forme.

Ispitivač: Da li su mnogi Putnici koji su dolazili i koji dolaze predmet misli Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo prethodne rekli, Putnici postaju u potpunosti bića trećeg denziteta u celini uma/tela. Tako postoje šanse za takav uticaj na entitet Putnika kao celine uma/tela/duha ove planetarne sfere. Jedina razlika se javlja u celini duha, koja je, ako tako hoćete, okružena svetlom i koja ga osposobljava da mnogo jasnije prepozna šta za celinu uma/tela/duha jeste a šta nije adekvatno želeti. To nije više nego sklonost i ne može se nazvati razumevanjem.

Osim toga, Putnik u svom sopstvenom umu/telu/duhu pokazuje manje distorzija prema podmuklostima treće-denzitetske konfuzije pozitivnog/negativnog. Zbog toga on ne raspoznaje tako lako kao negativniji entiteti negativnu prirodu bića i misli.

Ispitivač: Onda bi Putnici, kada su inkarnirani ovde, bili meta prvog prioriteta za Orionsku grupu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Ukoliko bi napad na Putnika od strane Orionske grupe bio uspesan, šta bi se dogodilo sa Putnikom kada žetva dođe?

Ra: Ja sam Ra. Ukoliko bi entitet Putnika putem akcije demonstrirao negativnu orijentaciju prema drugima-sebi, kao što je to rečeno ranije, on bi bio zahvaćen planetarnom vibracijom i ponovio bi veliki ciklus trećeg denziteta kao planetarni entitet. Neka ovo bude poslednje opširno pitanje za ovu seansu.


Očigledno je da su wanderersi ili u slobodnom prevodu „putnici“ došli u našu dimenziju postojanja sa viših nivoa svijesti u jednoj nadasve plemenitoj ili bolje rečeno „humanitarnoj“ akciji pružanja pomoći ljudskim bićima koja su se našla u potpuno nezavidnoj situaciji živeći pod kontrolom OPS nastrojenih entiteta takođe sa viših nivoa svijesti.

Bezbrojni kao zrna peska su izvori inteligentne beskonačnosti. Kada socijalno-memorijski kompleks dostigne potpuno razumevanje ove želje, on može odlučiti da je njegova želja služenje drugima sa distorzijom u vidu pružanja ruke, figurativno, svim entitetima koji zatraže pomoć. Ovi entiteti, koje biste mogli nazvati Braća i Sestre tuge, se kreću u pravcu odakle dolazi taj poziv tuge. Ovi entiteti su iz svih delova beskonačne kreacije i povezani su zajedno željom da služe u ovoj distorziji.


Ovaj citat govori o tome da su ta bića pridošla u našu stvarnost „iz svih dijelova beskonačne kreacije“ ali da su prethodno postigla jedan izrazito visok stepen vlastitog napretka u vidu služenja drugima, odnosno OPD (orijentacija prema drugima) egzistencije koja se ispoljava tako da uvijek odgovori na bilo koji poziv za pomoć koji dođe iz bilo kog dijela te beskonačne kreacije. Očigledno su ljudska bića jednom istinski zatražila pomoć, na ovaj ili onaj način ali uz poštovanje principa slobodne volje njima se nikad nebi moglo pomoći da to sami nisu zatražili.

Putnici su, prema RA-materijalu na ovu planetu i u ovu stvarnost došli u jednom povećem broju od oko 65 miliona iz tri razine stvarnosti tj. svijesti: sa 4-tog, 5-tog i 6-tog denziteta. To nam govori da su ova bića, već počev od 4-tog denziteta svijesti uspjela postići takav evolucijski napredak da su u toj mjeri zavibrirala OPD frekvencijom svijesti da odgovaraju na pozive za pomoć diljem sveukupne kreacije.

Ali ono što je najbitnije od svega jeste da oni ne dolaze u ovu našu stvarnost sa svojom izvornom svijesti i potencijalima. Oni dobrovoljno dolaze i dobrovoljno se odriču na neko „vrijeme“ svoje izvorne svijesti i svojih moći kako bi u potpunosti poštovali slobodnu volju svih bića u univerzumu i kako bi na taj način u potpunosti uvidjeli kakve su i u kojoj mjeri stvarno patnje i nesreće ljudske vrste pod koja se nalazi pod robovskim položajem nametnutim od strane reptilske rase iz 4D.

Izazov/opasnost za Putnike se sastoji u tome da će oni zaboraviti svoju misiju, da će biti karmički upleteni i time biti gurnuti u vrtlog u koji su se inkarnisali da bi sprečili destrukciju.


Izazov je u tome da se oni sjete ko su i šta im je stvarna misija. Živeći svakodnevnim životima na ovom svijetu ta bića u potpunosti dijele sudbinu sa svima ostalima , podložni su napadima, problemima, strasovima i kao i svi ostali i opterećeni su zahtjevima obezbijeđenja materijalne egzistencije kao i svi ostali. Pri tome, oni još moraju i da se sjete ko su zaista i šta im je činiti.

Ovo je jako fino i opširno opisano u knjizi Barbare Marciniak „Bringers of the Dawn”, koja je nastala kanaliziranjem informacija od strane vanzemaljskih bića koja su sebe nazivala „Plejađani”.

Prema informacijama iz te knjige, izvjesno je da će vrlo brzo na ovoj planeti, ukoliko se nešto pod hitno ne učini, nastati poprište neviđene tiranije i brutalnosti od strane bića koja egzistiraju i djeluju sa 4D OPS (orijentacija prema sebi) nivoa, a tu im svesrdno pomažu i odredjene "misaone forme" kao njihove svojevrsne "refleksije" sa 6D OPS, kao i njihove sluge u vidu psihopata i određenog broja organskih portala sa 3D. Putnici su svojevoljno i na način na koji su to do sada činili nebrojeno puta, došli na ovu planetu i ovaj svijet, ali u "formi" ljudskih bića, sa primarnim zadatkom da se iz (ne)uslova u kojima svakodnevno egzistriraju ljudska bića probude kako bi bili u stanju uticati na podizanje sveukupne svijesti na ovoj planeti i kako bi joj vratili "status" koji je imala prije najezde reptilskih stvorenja od prije nekih 306 000 godina, a to je svojevrsna centralna koncentracija i biblioteka znanja naše galaksije. Da bi to uspjesno izvršili bilo je potrebno da se inkarniraju kao obična ljudska bića i prođu tokom hiljada godina ponovnih i ponovnih inkarnacija trnovit put mučnog sazrijevanja, osvještavanja i buđenja na ovom svijetu i kako bi u potpunosti spoznali svu širinu muke s kojom se suočavaju ljudska bića usljed te nevidjene tiranije. Da su oni na ovo mjesto došli u svom punom sjaju i veličanstvenosti njihovih primarno-egzistrirajućih bića iz "porodice svjetla" nebi mogli na pravi način spoznati svu "specifičnost" situacije koja vlada na ovoj planeti a usljed tiranije koju sprovode reptili.

Međutim, s druge strane postoji i opasnost da putnici, tokom boravka u ovom našem 3D OPS okruženju ne postignu svoju misiju i cilj a to je sjetiti svog istinskog porijekla i svoje namjere da pomognu ljudskim bićima u njihovoj borbi za oslobođenje od OPS entiteta.
Za takve se u RA-materijalu kaže sljedeće:

Ukoliko bi entitet Putnika putem akcije demonstrirao negativnu orijentaciju prema drugima-sebi, kao što je to rečeno ranije, on bi bio zahvaćen planetarnom vibracijom i ponovio bi veliki ciklus trećeg denziteta kao planetarni entitet..


Dakle, u slučaju kada putnik podlegne pritiscima i negativnim uticajima materijalnog OPS okruženja na ovom svijetu kao i uticajima raznih OPS bića koja njime vladaju, on podliježe, na neki način karmičkim i opštim tokovima razvoja i napretka svijesti koji se odlikuju sistematskim ponavljanjem potrebnih lekcija koje kad se nauče i prođu dovode do napretka u svijesti i promjeni okruženja postojanja, svojstveno tome.
Drugim riječima, putnik koji ne uspije iz bilo kojih razloga da za vrijeme boravka na ovom svijetu postigne dovoljan napredak u svojoj svijesti da bi mogao početi da ispunjava svoju primarnu misiju pomoći ljudskim bićima jednostavno ponavlja ciklus življenja na ovom svijetu sve dok nebude u stanju da shvati i razumije suštinu svog postojanja i svog bića.

Putnici za vrijeme boravka u ovom našem 3D OPS okruženju, iako se naizgled ni malo ne razlikuju od ljudskih bića ipak imaju određene „specifičnosti” koje se ogledaju u njihovom psihičko-mentalnom, pa i organskom sklopu, pa se tako u RA kaže:

Zbog ekstremnog nepodudaranja vibracionih distorzija trećeg denziteta i onih sa gušćih denziteta, Putnici po pravilu imaju neku vrstu hendikepa, teškoće ili oštar osećaj otuđenosti. Najčešće teškoće su osećaj otuđenosti, reakcija na planeternu vibraciju u vidu izvesnih problema ličnosti, kako biste ih vi nazvali, i slabost fizičkog kompleksa koji ukazuje na teškoće u prilagodjavanju na planetarnu vibraciju, kao što su alergije.”

Ukoliko bi entitet Putnika putem akcije demonstrirao negativnu orijentaciju prema drugima-sebi, kao što je to rečeno ranije, on bi bio zahvaćen planetarnom vibracijom i ponovio bi veliki ciklus trećeg denziteta kao planetarni entitet. Neka ovo bude poslednje opširno pitanje za ovu seansu.


Oni su vječno usamljeni, neshvaćeni, konfuzni i drugima i samima sebi. Oni se ne pronalaze u opšteprihvaćenim standardima, principima i normama na kojima počiva društveni život na ovoj planeti ali ih u većini slučajeva poštuju i nastoje se uklopiti koliko god mogu. U dubini duše nose osjećaj gađenja prema fizikalnosti i svemu što ona donosi, prilikom komunikacije jasno osjećaju ograničenje koje sa sobom nosi verbalni tip komuniciranja zasnovan na lingvističkim osnovama, jer osjećaju da svojim dubokim i nedovoljno istraženim emocijama i podsvijesti mogu mnogo bolje da se izraze kao i da razumiju.

Pogledajmo šta Kasiopejci, tj. kanalizirana OPD bića sa 6-tog denziteta kažu o njima i njihovoj nepripadnosti ovom fizikalnom okruženju koji sada svi trenutno iskušavamo:

Sesija 11.08.1996.

P: L: Možete li popričati sa nama još malo o konceptu Wanderersa? Da li je koncept Wanderersa u Ra materijalu ispravan...
O: Da.
P: Dobro, ima li nečeg o Wanderersima što bi nam mogli reći, što bi nam pomoglo da ih identificiramo?
O: Specificirajte, molimo.
P: Dobro, da li je točan navod da su Wanderersi individue koji se osjećaju strano u svjetskom sistemu?
O: Da, ali oni se djelomično mogu prilagoditi.
P: Dobro, da li oni također ponekad imaju fizički...
O: Odvratnost prema fizikalnosti.
P: T: Odvratnost prema fizikalnosti? Oni ne vole fizikalnost? Ali oni su tu! J: Samo zbog toga što su tu, ne znači da to oni i vole! L: Dobro, da li je to uvijek naznaka?
O: Da.
P: Još nešto o njima što... J: Čekajte, imam jedno pitanje. Odvratnost prema fizičkom. Da li se to odnosi na to da ne vole činjenicu da je sve u 3. denzitetu fizičko i da je fiksno, kao suprotnost gornjim denzitetima gdje je varijabilnost?
O: 3. denzitet nije "sav" fizikalan.
P: L: Pa, tu imamo spiritualno... J: Razumijem to, ali fizičko tijelo, samo po sebi je fiksno. L: Pa, ne mislim baš da su na to mislili... J: Zato i pitam. L: Mislim da je ono što su rekli odnosi na nešto poput nečijeg laganog rascjepa između fokusiranja na fizičke osjećaje i suprotnog, fokusiranja na spiritualne, mentalne ili emocionalne osjećaje.
O: Da.
P: I to je nešto što sam pročitala u toj knjizi neki dan, govori se o tome da je tijelo životinja, a duša je duh. Pisac kaže da su ljudi životinje koje jednostavno traže životinjska iskustva i oni ih obžavaju i stimuliraju svoje fizičke emocije.
O: Domoroci 3. denziteta imali su tendenciju koncentriranja u fizičkom do granica veselja.
P: T: Eh, i to nam kažu sada! L: Da. T: Sad otkrivamo glavne stvari. I to se intenzivira svakog dana. J: Mislim da je bit na koji sam htjela doći taj da ako žele ostati u 3. denzitetu, da li će propustiti varijabilnost fizičkog? L: Pa zapamti, Wandereri su bića 6. denziteta.
O: Pomanjkanje.
P: T: Pomanjkanje fizikalnosti?
O: Da. Nedostaje.
P: L: Nedostaje im pmanjkanje fizikalnosti. J: Da, upravo tako. L: Njima nedostaje pomanjkanje fizikalnosti. J: Dobro, to je ono na što sam došla. Samo nisam to dobro rekla.
O: Nije toliko "nedostajanje" koliko poteškoća kod prilagodbe.
P: J: Da, kao kad oslijepite, nedostaje vam mogućnost viđenja nečega, itd. T: Da ste imali slobodu u ne-fizikalnosti, a ovdje ste limitirani, ograničeni, nedostajalo bi vam ne-fizičko.


Moram priznati da sam dugo razmišljao o načinima i sredstvima pomoću kojih bi ti putnici mogli ispunjavati svoju misiju na ovom svijetu, tj. pomaganje ljudskim bićima u njihovom osvještavanju.
Ako samo malo pogledamo svugdje oko sebe vidjećemo da smo okruženi ljudima, literaturom i brojnim informacijama u svakom mogućem obliku koji manje više agresivno i nametljivo nastoje da nas pridobiju i uvedu u razne šablone, organizacije i forme učenja i usmjerenja. Da li su u pitanju religije koje od nas ne zahtijevaju nešto mnogo zalaganja i rada na sebi već je dovoljno samo da u nešto slijepo VJERUJEMO a da pri tom ne postavljamo mnogo pitanja, ili mnoštvo pokreta tipa „new age“, sekti, pravaca i sl. koji propagiraju ljubav i pozitivnost ali na način koji ukazuje na bježanje od objektivne stvarnosti i činjenica koje govore same za sebe. Najčešće ćemo čuti kako nam neko savjetuje da je najbolje da što više razmišljamo pozitivno i da što više širimo ljubav oko sebe, pa čak i prema onima koji ničim ne prezaju da nas crpe i na bilo koji način manipulišu.

Njima očigledno nije jasno da širenje ljubavi i sveukupne pozitivnosti nije samo „tupo“ ili mehaničko projiciranje svoje neke vlastite zamišljene „pozitivne“ realnosti već da je to možda suočavanje sa istinom i objektivnom realnošću kakva god da ona bila. Ljubav i pozitivnost nisu samo puka iluzija koju mi treba da projiciramo i projektujemo iz naših umova na sve oko nas već je to širenje informacija, znanja i svijesnosti prema svima onima koji je to potrebno i koji to žele. Ako širimo ljubav i pozitivnost onda ćemo se starati da uvijek i svugdje dođemo do istine, spoznaje i znanja i da sve to nesebično i bez ikakve želje za dobijanjem bilo čega zauzvrat širimo i dajemo svakome onom ko to hoće.

A razlog zbog koga se ljudska bića drže u ropstvu ovoliko vremena jeste i taj što ta određena OPS stvorenja imaju u svom posjedu jedno nadasve moćno znanje koje im omogućava da imaju toliku kontrolu i vlast nad cijelom našom populacijom i uz pomoć koga tu istu populaciju manipulišu i crpe do krajnjih granica.
Da to znanje nije toliko dragocjeno sigurno nam nebi bilo u tolikoj mjeri nedostupno a s druge strane, kao vrsta nebismo toliko vremena bili pod uticajem pogrešnih i nepravilnih standarda življenja i postojanja kojima smo izloženi cijelo vrijeme dok živimo na ovom svijetu.

U tom smislu wanderersi ili putnici mogu svojom čistom OPD frekvencijom uticati na jednu sveopštu frekvenciju življenja na ovoj planeti. Njihovo ponašanje i egzistitranje, koje je u potpunosti u skladu sa univerzalnim principom slobodne volje utiče na sviju nas, mnogo jače i sadržajnije od raznih proglašenih i samoproglašenih gurua, sveštenika, učitelja, vođa ovih ili onih i njihovih rituala i tehnika.
A potrebno je samo da se sjete...