Search This Blog

March 16, 2008

Mračna demokratija

Uvod u mračnu demokratiju

Vjerovatno smo svi mi zajedno jako mnogo puta do sada čuli šta označava riječ demokratija, odnosno znamo da je to grčka riječ koja se sastoji iz dvije riječi, tj. značenja: demos – narod i kratia – vladati. Dakle najjednostavnije rečeno: vladavina većine nad manjinom ili još bolje kako je to, (slučajno ili namjerno - vremenom prosudite sami) ideološko-utopijski određeno kao vladavina naroda.
Takođe, u literaturi je ovaj pojam definisan kao politička orijentacija ili politički sistem koji favorizuje vladu izabranih predstavnika naroda, odnosno koji je baziran na mogućnosti da narod (građani) može da bira svoje predstavnike.
U teoriji su poznate dvije osnovne vrste demokratije:
- direktna (neposredna) demokratija, gdje svi građani direktno, tj. neposredno učestvuju u procesu donošenja odluka (da li je ovo moguće?) i
- reprezentativna (predstavnička) demokratija, kakva je uglavnom nama poznata i koja se sastoji od toga da narod na izborima bira svoje predstavnike.

Da li da odmah u startu povjerujemo svom silinom naših bića u ljepotu i uzvišenost ovih riječi i pojmova, koji tako glamurozno oslikavaju i veličaju čovjeka i ukazuju na slobodu i ostvarivanje u punom smislu svih mogućih ljudskih prava, sloboda, mogućnosti i svega onog što definiše čovjeka i njegovu suštinu?

Pojam „demokratija“ i sve moguće izvedenice ove riječi su već dugo vremena nezaobilazan standard i kriterijum prilikom svakom vida javnog obraćanja ili učešća bilo kojeg subjekta u društveno-socijalnoj interakciji.
Ali da se vratimo ponovo na osnovnu definiciju ovog pojma a to je „vladavina većine (naroda) nad manjinom“. Možda nebi bilo loše postaviti pitanje ko ovdje i nad kime vlada?
I taj ko vlada da li je osposobljen za takav „delikatan“ posao i kako?


Mračna demokratija u praksi

Od svih „demokratskih“ izbora koji su održani do sada na ovim našim i previše napaćenim prostorima nekako najbolje pamtim one prve „poslijeratne“ koji su, ovdje gdje ja živim, održani 1996. godine. To su bili i prvi izbori na koji sam i ja izašao da ispunim „svetu“ građansku dužnost, obzirom na broj godina koje sam tada imao naravno da sam bio i više nego naivan u očekivanju ogromnih promjena nakon što se ti izbori završe i na vlast dođu nekakve produktivne i moderne snage.

U to vrijeme, neposredno nakon surovog rata koji se odvijao na ovim našim prostorima, još uvijek su bile izuzetno snažne i moćne sile i grupacije u formi raznih nacionalnih stranaka, koje su i odigrale ključnu ulogu (barem po mojoj percepciji) u rasplamsavanju tih sukoba (naravno suštinski uzrok tome je bilo nešto ili neko drugi). Ali za divno čudo, sve te nacionalističke grupacije ili stranke su odreda imale u svojim nazivima prefiks „demokratski“, tj. demokratska zajednica, stranka, akcija ... od toliko demokratije samo u tim nazivima i govorima političara bi valjda trebao automatski zavladati raj i prosperitet kakav nije nikad viđen na ovom svijetu. Međutim taj njihov „demokratski“ raj koji su nam tako nesebično ponudili mi i danas osjećamo, svako na svoj način, na svojoj vlastitoj koži, naravno oni koji su imali uopšte imali privilegiju da prežive prvu polovinu „predivnih“ i nadasve demokratskih 90-tih godina prošlog vijeka.
I na tim svojim prvim izborima, koje sam već pomenuo primjetio sam jednu zaista zanimljivu pojavu.

Većina biračkog tijela (čitaj: topovskog mesa) su činile starije osobe, penzioneri i seosko stanovništvo. I ta većina birača sastavljena od tih struktura stanovništva je naravno većinom glasala ponovo za snage koje su bile osnovno sredstvo, tj. poluga za stvaranje onolikih nesreći i patnji ovdje kod nas. Ja tad nisam nikako mogao da shvatim kako svi ti ljudi, koji zbog broja godina koje imaju i nesporno velikog životnog iskustva mogu biti tako primitivni i naivni da taj neki svoj glas daju upravo onima koji su ih doveli do ogromne nesreće. Nisam mogao da shvatim taj bukvalno samoubilački fenomen svih tih kategorija koje su u tolikoj mjeri bile izmanipulirane i prevarene da su sa ogromnom energijom i postojanošću, kakva je svojstvena samo za užasno isprane mozgove i uništene i osakaćene oblike života podržavaju nikog drugog nego svoje vlastite dželate i krvnike. Ali ne samo to, obzirom da su te kategorije činile potpunu većina biračkog tijela na posredan način su odlučivali i kreirali, na neki način, i moju i svačiju drugu sudbinu i stvarnost na tom nekom prostoru.
I onda sam shvatio da je jedini razlog tome prethodna „priprema“ ili „demokratizacija“ cjelokupnog stanovništva da postupa i ponaša se onako kako to odgovara glavnim kreatorima takve naše „demokratske“ stvarnosti.


Pripremanje i programiranje naroda


Kad se održe neki „demokratski“ izbori za njihove organizatore postoje dvije mogućnosti kako da te izbore usmjere u svoju korist.
Prva je da svjesno i namjerno lažiraju rezultate tako što izvrše niz prevara i radnji kojima se prikrivaju pravi i istinski rezultati glasanja, a druga opcija je da izbori proteknu u najvećoj mogućoj pravilnosti i „demokratskoj atmosferi“, da se potpuno pravilno i pošteno izbroje svi glasovi i na taj način se pokaže kako je nečija pobjeda u potpunosti u skladu sa voljom većine naroda.
Po meni ova druga opcija je mnogo „interesantnija“ za proučavanje.
Naime, ona oslikava u potpunosti svu tu laž i manipulaciju koja se krije iza tog pojma.

Ajmo krenuti redom: demos – narod i kratia – vladati, postaviću jedno praktično pitanje. Gdje to na svijetu narod zaista vlada ili možda misli da vlada i da li „izabrani“ predstavnici u strukturama vlasti zaista slušaju volju tog naroda ili oni koriste razne mehanizme i načine da kreiraju tu narodnu volju onako kako to njima odgovara a narod nastavi da živi u zabludi kako se ostvaruje ta njegova volja? Ovo se naravno odnosi na demokratije civilizovanijih i naprednijih zemalja, čije vođe koriste mnogo sofisticiranije i sveobuhvatnije metode programiranja i ispiranja mozga građanima od naših balkanskih prostora gdje se stvari odrađuju na mnogo krući i tvrđi način jer vođe i političari znaju da se u tolikoj mjeri osile da više i ne sakrivaju pred očima javnosti njihove prave i istinske ciljeve.

Metode i načini pripremanja, odnosno programiranja naroda su temeljite i složene, sastoje se od vrhunske manipulacije putem medija, nametanja novih (potrošačkih) standarda i potreba, uspostavljanjem sve strožije i brutalnije legislative, pod izgovorom neophodnog povećanja nivoa bezbijednosti ljudi i njihove imovine pred narastajućim i sve snažnijim prijetnjama i strahotama raznih bradatih i mističnih ljudskih kreatura koje su toliko zle i sposobne da su u stanju iz nekih zabitih afganistanskih ili pakistanih planinskih pećina da organizuju i rukovode najopsežnijim i najorganizovanijim terorističkim napadima ikad viđenim.

Građanima diljem svijeta se svakodnevno serviraju nove informacije i podaci koje drastično mijenjaju i utiču na njihovu mentalno-psihološku strukturu, te informacije predstavljaju sve samo ne istinu i pravu objektivnu realnost.
Zamislimo npr. američku naciju, ona je sistematski kroz vijekove programirana i navođena da se ponaša na određeni način, da prihvata određene vrijednosti i standarde koji su u suprotnosti sa osnovnim ljudskim i humanim potencijalima, stvoreni su im takvi životni uslovi da ljudi nemaju izbora nego da naporno rade po čitavi dan i noć, i nakon svakog završenog radnog dana većina ih nije u stanju uraditi ništa kvalitetnije i dublje za svoju ličnosti i život od gledanja najnovijeg holivudskog hita i uplaćivanjem nekog egzotičnog putovanja sa kojeg će se svi odreda vratiti sa nevjerovatnom spoznajom da baš za takve stvari vrijedi živjeti i naporno raditi.

I da li je onda ta američka nacija u stanju da izabere pravog kandidata za predsjednika SAD-a, čak i kad bi takav postojao?
I na kraju, da li iko realno misli da je američki ili bilo koji drugi narod zaista u stanju i sposoban da, nakon takvih surovih i opsežnih metoda programiranja i mijenjanja strukture ljudske ličnosti, nad ikime vlada na pravi način ili je to samo jedna nevjerovatna iluzija i laž čija je svrha ništa drugo do koncentracija sve veće moći u rukama jedne manjine koja u sjenci vuče glavne poteze i kreira realnost svima nama na ovom svijetu?

Platon

Neću reći da mi je idol ali njegove misli i stavovi u vezi sa idejom i opravdanošću običnog naroda da vlada ili bira ko će da vlada mi se čine potpuno realnim i objektnivnim.

Evo jedan citat koji sam našao na ovom linku , mislim da je svaki dalji komentar izlišan:

Što više Platon o tome razmišlja, sve se više čudi onoj ludosti koja izbor državnih činovnika ostavlja volji i lakovernosti gomile — da uopšte ne govori o tome da se taj izbor prepušta onim mračnim i na novac halapljivim vojvodama koji iza demokratske pozornice kuju oligarhiske intrige. Platon se žali na to što smo mi u prostijim prilikama, na primer kad naručujemo čizme, vazda uvereni da nas može zadovoljiti samo stručnjak, a u politici, bez daljega razmišljanja, uzimamo da svako ko ume da lovi glasove ume i da upravlja gradom ili državom. Kad smo bolesni, poručujemo školovanog lekara, čija nam titula jamči za njegovu naročitu spremu i razumevanje stvari, a ne tražimo onoga koji je veoma lep i rečit. Prema tome, ako je cela država bolesna, zašto da ne tražimo službu i vođstvo najmudrijih i najboljih. Naći metodu koja bi od javnih položaja otklanjala nesposobne i lupeže, a spremala i birala najbolje — to je zadatak političke filosofije ili filosofije države.

Demokratija znači sasvim jednake mogućnosti, naročito u obrazovanju; ali ne to da se svaki nesposoban Kurta i još nesposobniji Murta može uspeti na državne položaje. Svakome će stojati otvorena mogućnost da se vaspita za složene zadatke upravljanja; ali, samo oni koji su dokazali svoju sposobnost, koji su sa svih ispita poneli pobedna znamenja umetnosti, treba da se biraju za vođe. Državni činovnici ne treba da se biraju odglasavanjem, niti treba da ih biraju potajne grupe, koje za demokratiju vezuju svoje nečasne račune i intrige, nego samo njihova obdarenost, koju su oni dokazali u demokratskoj sredini u kojoj svi gradovi prvobitno imaju jednaka prava. I niko ne sme da se prima kakve službe bez naročitog prethodnog obrazovanja, ili da ulazi u kakvu visoku službu pre nego je s uspehom vršio koju nižu službu.

Je li to aristokratski? Ne treba da se bojimo reči dokle god je dobra stvarnost koju reč označava: pametnom čoveku reči su tantuz bez prave vrednosti; samo budale i političari uzimaju ih za gotov novac. Mi hoćemo da najbolji upravljaju nama, a to i znači reč »aristokratija«; nismo li mi, slično kao Karlajl, za tim čeznuli i za to se molili da najbolji upravljaju nama? Ali, mi smo se navikli da pod aristokratijom razumevamo nešto nasledno. Otuda mora se izrično naglasiti „da je platonska aristokratija drukčije vrste; ona bi se najpre mogla označiti kao demokratska aristokratija.„ Jer, narod neće biti primoran da između dva kandidata, što su mu ih pronašle i iznele klike, bira onoga koji je manje loš,„ nego će se sam kandidovati u svakom od svojih članova i dobiti jednaku mogućnost izbora za vaspitanje onih koji treba da vrše državne službe. Tu nema nikakvih klasnih razlika, nikakvih položaja ili privilegija koje se nasleđuju, nikakvih smetnja za talente koji su se rodili bez sredstava; sin vladaočev počinje kao svi drugi, i s njime se postupa kao sa svima drugima, i on ima iste mogućnosti pred sobom kao sin onoga koji čisti obuću. Ako je sin vladaočev glupak, on se pri prvom presijavanju određuje među one koji nisu sposobni za dalji razvitak; a ako li je sin onoga koji čisti obuću obdaren čovek, njemu je put otvoren da postane čuvar države (423). Talentu je razvitak omogućen ma gde se on rodio. To je demokratija škola — stoput delatnija i časnija nego li demokratija odglasavanja.

March 10, 2008

Bringers of the Dawn - prevod pod sumnjom

Grupa dobrovoljaca sa foruma websajta galaksija.com je prevela knjigu "Bringers of the Dawn" Barbare Marciniak kao "Donositelji svitanja", počevši u Januaru 2006. godine.

Kompletan tok prevodjenja i prevedena poglavlja od članova foruma su dokumentirani na ovom topicu: http://www.galaksija.info/forum/viewtopic.php?t=449

Barbara Marciniak je rekla da dozvoljava da se ove informacije dijele slobodno, sve dok nisu namjenjene za prodaju. Ako netko želi prodavati mora imati njenu pisanu dozvolu:

In her dedication to the enlightenment and transformation of Planet Earth, Barbara has invited us to freely share the information that was presented by the Pleiadians, so long as it is not sold. However, the
information remains the property of Barbara Marciniak, and Bold Connections, under copyright protection, and it may not in total of in part be reproduced in other forms without her written permission.
John Hornecker, (koji je bio sa Barbarom na sesiji jednoga kanaliziranja tih Plejadanaca i transkribirao tu sesiju: "Pleiadian Channeling in Standford, November 1990" koja se moze skinuti ovdje: http://www.stopnwo.com/files1/pleiadian_channeling_in_standford.pdf


Namjera prevoditelja je bila da se ta knjiga, na osnovu ove Barbarine posvete prosvjetljenju i transformaciji planete Zemlje da čitateljstvu besplatno u svrhu širenja i dijeljenja informacija.

Medjutim, na planeti Zemlji će se uvijek naći netko tko će uzeti tudji rad, trud i "znoj" - ako mu se pruži prilika da na na osnovu tog tudjeg rada profitira, čak iako je taj rad dan na korištenje ljudima besplatno.
To je jednostavno i prosto slika i prilika našeg 3D OPS društva na planeti Zemlji.Izdavačka kuća ESOTHERIA iz Beograda http://www.esotheria.com je izdala knjigu "Učenja sa Plejada":

Učenja sa Plejada / Barbara Marčinijak ; prevod Sonja Cvejić. - 1. izd. - Beograd : Esotheria, 2007 (Aranđelovac : Đurđevdan). - 362 str. ; 21 cm. - (Edicija Novo doba)
Prevod dela: Bringers of the Dawn / Barbara Marciniak. - Tiraž 1.000
ISBN 978-86-7348-283-5


Na netu se ova knjiga "Donositelji svitanja" - izdana pod naslovom: "Učenja sa plejada" prodaje za 9,23 Euro, a negdje i za 12.60 Euro

http://www.knjiga.ba/Alternativa/Ucenje-sa-plejada_M0785.html
Pisac: Barbara Marciniak
Originalni naziv: Bringers of the Dawn
Prevodilac: Sonja Cvejić
Izdanje:1
Godina: 2007
Jezik: Srpski jezik
Ilustrovana: Ne
Vrsta uveza: Meki uvez
Broj strana: 360
Pismo: Latinica
Veličina: 140x200
Zemlja porijekla: Srbija i Crna Gora
U katalogu od: 27.02.2008
Kategorije: Alternativa
ISBN: 978-86-734-8283-5
Izdavač: Esotheria
Dostupnost: Na stanju
Stanje: Nova knjiga


Dakle, izdavačka kuća ESOTHERIA iz Beograda http://www.esotheria.com je izdala knjigu: "Učenja sa Plejada" / Barbara Marčinijak; prevod Sonja Cvejić.
Naravno uz copyright:Medjutim, prevod Sonje Cvejić sliči originalnom BESPLATNOM prevodu članova foruma galaksija.com kao jaje jajetu !!!???

Primjećujete li i vi ovdje IKAKVU sličnost izmedju ORIGINALNOG PREVODA ( recimo stila sa nekim riječima pisanim kompletno VELIKIM slovima sa foruma galaksija.com 2006. godine ) i prevoda Sonje Cvejic 2007. godine sa ISTIM riječima pisanim velikim slovima - iz te IZDANE knjige "Učenja sa Plejada" ???

3. poglavlje:Originalni online prevod s foruma iz 3. poglavlja: (u izdanoj verziji takodjer ima problema sa dijakritičkim znakovima!?? )
Nasa namjera je bila da prosirimo vasu ideju o tom tko su vasi Bogovi, jer TI BOGOVI CE SE VRATITI NA ZEMLJU. Ovoje razlog zbog kojeg ce sada na zemlji desava veliki nemir i kaos. Kad vi naucite drzati frekevenciju koja dolazi s kreativnim kozmickim zrakama, vi cete biti spremni da sretnete te Bogove. Kao sto smo vec rekli, neki od njih su vec ovdje.
ONI HODAJU VASIM CESTAMA, CLANOVI SU VASIH AKADEMIJA, VASE VLADE I VASEG RADNOG MJESTA.
Oni su tu da promatraju i oni su tu da usmjeravaju energiju. Neki dolaze da budu od pomoci, neki su tu da uce i evoluiraju. Neki od njih nemaju ni najmanje namjere.

VI morate nauciti kako da RAZLIKUJTE VANZEMLJASKE INTELIGENCIJE.5. poglavlje:
Originalni online prevod s foruma:
Čitav planet je tako kontroliran, da su vas od prvog momenta od kad ste došli ovamo učili da nemate kontrolu nad svojim realitetom. Vas su učili da sve ovisi samo o slučaju i o faktorima na koji nemate nikakvog utjecaja.

TO JE KRIVO!

VI STE TI KOJI KONTROLIRAJU VAŠU DNA!

VI IMATE KOMPLETNU KONTROLU NAD SVIME!

Dok vi to ne otkrijete i počnete vjerovati, vi ste izloženi svemu što netko DRUGI želi da VI RADITE U OVOJ ZONI SLOBODNE VOLJE!

U vašoj nevinosti i neznanju vi ste bili izloženi stvarima koje su omogućile da su vaša DNA, vaša INTELIGENCIJA i mnoge druge stvari bile manipulirane.7. poglavlje
Originalni online prevod s foruma:
SVATKO OD VAS je bio treniran i VI IMATE ZNANJE U SEBI.

Naš dio je da odsviramo temeljene akorde i da aktiviramo vašu svijest tako da vi možete ići dalje, da VI možete izvesti melodiju ili pjesmu ili ples na koji ste pripremljeni.

VAŠE ZNANJE leži u vama i kad si VI dozvolite da ga otkrijete, ono će se buditi i buditi uvijek u dubljim i dubljim slojevima9. poglavlje
Originalni online prevod s foruma:
Ljudi mogu sudjelovati u njima i kleti se da su one prave. (HOLODECK, Star Trek - komentar prev.)


11. poglavlje:
Originalni online prevod s foruma:
Zbog toga vam mi kažemo:“Učinite to. Budite smjeli. Odvažite se. Radite ono što vas usrećuje i zabavlja. Radite NEMOGUĆE!”

VI TO MOŽETE.
VI MOŽETE UČINITI ŠTO GOD DA POŽELITE.

VI ĆETE TRANSFORMIRATI VAŠ SVIJET, BEZ OBZIRA U KOJEM SE STANJU VAŠ SVIJET NALAZIO.

SJETITE SE, kad vi shvatite o čemu se ovdje zapravo radi i naučite pravila ove Igre; da ste VI REZULTAT VAŠIH MISLI i da je to zakon u vašem svemiru – SVE ŠTO TREBATE je da mislite o sebi na način na koji vi želite da vi budete i vi ćete to i biti.15. poglavlje:
Originalni online prevod s foruma:
Kada Zemlja počne da se premiješta (u višu ‘dimenziju’, prim. prev.), neće svi doživljavati jednu te istu stvar.18. poglavlje
Originalni online prevod s foruma:
Vi morate shvatiti da vi niste nemoćni niti u jednoj situaciji i da je vaš um taj koje je vaše najkreativnije orudje.

VAŠ UM I VAŠE MISLI KREIRAJU VAŠE ISKUSTVO, BEZ OBZIRA KOJA METODA I KOJA TEHNOLOGIJA JE KORIŠTENA.

Oni koji u svojoj vlastitoj stvarnosti djeluju sa nepogrešivim vodstvom, posvećeni harmoniji i posvećeni svjetlosti, oni se udružuju sa njihovim dimenzionalnim partnerima koji rade upravo istu stvar.


19. poglavlje
Originalni online prevod s foruma:
Kad vi sami sebi ukažete čast da ste dostojni i da zaslužujete vašu vlastitu ljubav, kao da ste neki kralj ili kraljica kojem se iskazuju najviše počasti, tada se SVE MJENJA.

Snaga i integracija postaju vaši, jer vi VJERUJETE U SEBE i VI VOLITE TO TKO STE VI.

KAD VI POČNETE da VJERUJETE U SEBE i da VOLITE SEBE, sve se MJENJA, sve počima ići onako kako vi to želite.22. poglavlje
Originalni online prevod s foruma:
Mi smo svi ovdje kao Obitelj Svjetlosti da donesemo taj izbor i tu slobodu da napreduju ponovo na ovoj planeti, da ih dovedemo na ovo mjesto gdje će sjati kao dio Žive Biblioteke, kao jedna nova Zvijezda, nova Svjetlost na horizontu mnogih svjesnih osjećajnih svjetova.

Mi čekamo u budućnosti da vaša prošlost sretne i presijeće našu sadašnjost i da podigne čitavo Postojanje na jednu novu oktavu, do najveće oktave Postojanja.


A ( šećer ) kaže na kraju:
Sva prava prevoda i objavljivanja za Srbiju i Crnu Goru zadržava izdavač !???

INTERESANTNO, zar ne!??Da rezimiram: knjiga Barbare Marčiniak "Učenja sa Plejada", koja je od izdavačke kuće Esotheria http://www.esotheria.com/ izdana 2007. - originalno je na ovim prostorima prevedena kao "Donositelji Svitanja" od članova foruma websajta galaksija.com 2006. godine: http://www.galaksija.info/forum/viewtopic.php?t=449

i može se pročitati (besplatno) tu:
http://www.galaksija.com/metafizika/donositelji_novog_svitanja.htm

ili tu kao pdf:
http://www.svjesnost.com/download/donositelji_svitanja_Barbara_Marciniak.pdf

Širite i dijelite dalje besplatno ovaj originalni prevod "Donositelji Svitanja" - "Učenja sa Plejada" - Barbara Marciniak !